กฏ-ข้อตกลง

วิธีสมัคร

1.กรอกแบบฟอร์มทุกอย่างเป็นความจริง

2.เมื่อสมัครแล้วจะต้องมีการยืนยัน E-mail ที่ใช้กรอกในแบบฟอร์ม

3.รอการยืนยันประวัติจากทางสถาบันภายใน 24ช.ม. หลังจากมี Mail แจ้งการยืนยันจากสถาบันแล้ว ทางติวเตอร์สามารถใช้ Username และ Password ที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม Log in ได้ทันที

4.กรณีลืม ID หรือ Password กู้ข้อมูลได้โดย Forgot your password?


วิธีจองงานสอนพิเศษ (จองงานสอนที่ Line : @4tutor ช่องทางเดียว)

1.แจ้งรหัสงาน

2.แจ้ง User หรือ E-mail ที่ใช้สมัครในเว็บ 4Tutor.net

3.แจ้งเบอร์ติดต่อกลับ

4.รอทาง 4Tutor แจ้งประวัติแก่ผู้เรียน

5.ถ้าผู้เรียนคอนเฟิร์ม จะแจ้งให้โอนค่าแนะนำให้ทราบทาง Line

6.หลังจากแจ้งคอนเฟิร์มแล้วทางติวเตอร์ต้องชำระค่าแนะนำภายใน 12ชั่วโมง

7.ข้อมูลการติดต่อผู้เรียนโดยตรง จะได้หลังจากชำระค่าแนะนำ


กฏระเบียบ

1. ผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบต่องานสอน ต้องตรงต่อเวลา

2. ผู้ที่สนใจงานสอนใดๆ สามารถจองงานได้ทาง Line : @4tutor หรือกด https://lin.ee/lJZg1LQ

3. ทาง 4Tutor จะมีการอัพเดทงานใหม่ผ่าน Line OPENCHAT [กดเพื่อเข้าร่วม] และ Facebook FanPage

4. ชำระค่าแนะนำก่อนจึงจะสามารถติดต่อผู้เรียน หลังคอนเฟิร์มงานแล้วต้องชำระภายใน 12ชั่วโมง

5. กรณีผู้สอนยกเลิกงาน หรือเป็นความผิดของทางผู้สอนทุกกรณี ทางเราจะไม่คืนค่าแนะนำ รวมไปถึงเหตุผลต่างๆที่ทำให้ผู้เรียนยกเลิก เช่น

– โทรไปช้า ทำให้ผู้เรียนไปเรียนกับที่อื่น หรือไม่เรียนกับทางสถาบันแล้วด้วยเหตุผลใดๆ

– ผู้สอนมีความรู้-ความสามารถ ไม่เพียงพอทำให้ผู้เรียนขาดความเชื่อมั่น เกิดความไม่มั่นใจกับคุณภาพการสอน

– มีการขอขี้นค่าสอน เพิ่มราคาจากทางผู้เรียนเอง หรือสอนไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่ตกลง

– ติวเตอร์ที่ไปสอนเป็นคนละคนกันกับที่ทางสถาบันแจ้งไว้

– ถ้ามีอะไรสงสัยต้องสอบถามก่อนรับงาน ไม่ฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ลงประกาศไว้ ทางผู้สอนเข้าใจและยอมรับได้

6. ให้ติดต่อผู้เรียนทันทีหลังได้เบอร์ติดต่อผู้เรียน ถ้ามีการยกเลิกงานโดยสาเหตุเกิดจากการติดต่อล่าช้าของผู้สอนทางเราจะไม่รับผิดชอบ

7. กรณีผู้เรียนมีการยกเลิกงานสอน

7.1 ถ้าผู้เรียนยกเลิกงานสอน(ซึ่งปัญหาที่เกิดจากทางผู้เรียนเท่านั้น) โดยไม่มีการสอนเกิดขึ้น ทางสถาบันจะคืนค่าแนะนำให้ครบตามจำนวน
7.2 ถ้ามีการสอนไปแล้ว 1ครั้ง ทางสถาบันจะคืนค่าแนะนำส่วนต่าง เช่น ค่าแนะนำ 1,000 บาท สอนครั้งแรกผู้สอนได้ค่าสอน 600 บาท ทางสถาบันจะคืนค่าแนะนำให้ 400บาท
7.3 ถ้ามีการสอนที่ได้ค่าสอนเท่ากับหรือมากกว่าค่าแนะนำ ทางสถาบันจะไม่คืนค่าแนะนำ

8.งานสอนที่รับไป และมีการชำระค่าแนะนำแล้ว ถ้าเกิดงานนั้นมีปัญหาไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (เช่น เลื่อนเรียน,ยกเลิกเรียน) ต้องแจ้งทาง 4Tutor ภายใน14วัน นับจากวันที่ได้เบอร์ติดต่อผู้เรียน ไม่งั้นทางเราขอไม่รับผิดชอบทุกกรณี

9.กรณีคืนค่าแนะนำ ชื่อ-นามสกุล ที่ใช้สมัครเป็นติวเตอร์ต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร ไม่เช่นนั้นทางสถาบันจะไม่คืนค่าแนะนำให้ (โอนค่าแนะนำคืนภายใน 24ชั่วโมง)

10. งานสอนที่รับไปแล้ว ถือว่ายินยอมและตกลงตามกฏระเบียบ


คำแนะนำ

1.ก่อนรับงาน ต้องมั่นใจก่อนว่าติวเตอร์มีความสามารถพอ
2.ควรเตรียมตัวก่อนรับงาน เช่น เรื่องเวลา การเดินทาง

หมายเหตุ: กฏ-ข้อตกลง อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากความสามารถ และความรับผิดชอบของผู้สอน